· poniedziałek, 3 sierpień 2020 ·

Strona główna

Wieści ze Świata
XII Mas Oyama Memorial Cup Tokyo
::: AKTUALNOŚCI ::: Ciekawostki
Profil na Facebooku!


WALNE ZEBRANIE EUROPEJSKIEJ FEDERACJI KYOKUSHIN, KALININGRAD 21.09.2018  
25 września 2018

21 września 2018 w Sali konferencyjnej Hotelu Tourist w Kaliningradzie odbyło się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Kyokushin z udziałem 23 osób. Przewodniczącym WZ był Antonio Pinero a Sekretarzem Andrzej Drewniak.  Prezydent Antonio Pinero, Sekretarz Generalny Andrzej Drewniak i Skarbnik Lars Hogquist wygłosili swoje sprawozdania za 4 letnią kadencję. Po dyskusji zebrani zatwierdzili Zarząd na nową kadencję w osobach: Prezydent - Antonio Pinero, Sekretarz Generalny - Andrzej Drewniak i Skarbnik - Lars Hogquist.

Następnie delegaci przedyskutowali i zatwierdzili wnioski Country Representative: 1. Język Rosyjski będzie trzecim oficjalnym językiem EKF, 2. W szczególnych przypadkach możliwe będzie dopuszczenie do egzaminu na 3 dan sensei, który nie ma ukończnego Międzynarodowego kursu sędziów. Wnioskować może tylko CR danego kraju. 3. Zostanie opracowane przez Komitet Techniczny EKF wideo ze stanadar dowymi technikami i kata 4. Do najbliższego Zebrania zostanie włączony wniosek większości europejskich krajów o powrót do struktury EKF opartej na jednej wybranej narodowej organizacji i jednym Country Representative w każdym kraju. 5. Zatwierdzono Program imprez na lata 2018-2021 zawierający informacje o organizacji w listopadzie 2019 roku 33. ME w Porto, Portugalia.  W maju 2020 roku odbędą  się 34. Mistrzostwa Europy w Sieradzu, Polska a w listopadzie 2020 roku 3. MŚ w Krakowie. W maju 2021 roku planowane są 35.ME w Kiszynov, Moldova.

 

ZGRUPOWANIE KADRY KYOKUSHIN KWF, SIERADZ 2018  
20 sierpnia 2018

W dniach 16-19.08.2018 roku odbyło się w Sieradzu Zgrupowanie Kadry seniorów i juniorów KWF z udziałem ponad 30 utytułowanych zawodników w tym medalistów mistrzostw Europy oraz świata. Plan zgrupowania obejmował 11 treningów rozwijających cechy motoryczne, techniczne i taktyczne przygotowanie do kumite oraz wykłady dotyczące zdrowego stylu życia, w tym odżywiania, regeneracji i zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do sportowców. Dodatkowo zawodnicy mieli mozliwość regeneracji w saunie i na basenie oraz uczestniczyli w wycieczce po Sierdzu. 

Treningi prowadzili trenerzy: shihan Andrzej Drewniak  9 dan, shihan Robert Wajgelt 5 dan oraz sensei Beata Wajgelt 2 dan. Zgrupowanie odwiedzil Prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała, który stwierdził w swoim wystąpieniu, iz poza dwunastoma Międzynarodowymi Turniejami o Puchar Prezydenta Miasta był to kolejny krok we współpracy Miasta z Sieradzkim Klubem Kyokushin i Polskieą Organizacją Kyokushinkai gdyż chciałby zbudować w Sieradzu nową halę sportową z Centrum Szkolenia Sportów Walki. Zgrupowanie miało na celu przygotowanie zawodników do ME i MŚ w 2018 roku. Organizatorem zgrupowania był Sieradzki Klub Kyokushin i Polska Organizacja Kyokushinkai, przy współpracy MOSiR i UM Sieradz.

45. WSCHODNIO-EUROPEJSKI LETNI OBÓZ KYOKUSHIN KRAKÓW 19-22 LIPCA 2018  
1 maja 2018

19 - 22 lipca 2018 na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się 45. Wschodnio-Europejski Letni Obóz Kyokushinz udziałem 302 uczestników z 7 krajow. Głównymi trenerami byli Prezydent KWF Antonio Pinero 9 dan oraz Reprezentant Krajowy USA Lesław Samitowski 7 dan z Chicago. Program nadzorował Sekretarz KWF Andrzej Drewniak. Program dnia obejmował poranną rozgrzewkę i 3 dwugodzinne treningi. Treningi grupy KN prowadzi shihan Robert Wajgelt.

W piątek wieczorem odbyło się w Hotelu Justyna zebranie Polskiej Organizacji Kyokushinkai z udziałem 51 kierownikow ośrodków oraz shihan A. Pinero, shihan A. Drewniak, shihan W. Antoniak oraz Prezesa PZK Macieja Sokołowskiego. Zaproszonym gościem był Prezes Polskiej YMCA Adam Goncerz. Zebrani omówili najważniejsze problemy Kyokushin, PZK oraz sytuację w światowym karate po wejściu WKF na Olimpiadę. W sobotę po południu odbyły się egzaminy na dan i kyu z udzialem wszystkich shihan obecnych na obozie. Wieczorem odbyła się zwyczajowa Sayonara połączona z konkursem kabaretowym. W tym roku konkurencja wśrod 6 gup była bardzo wyrównana i piersze miejsce zdobyła grupa składająca się z podgrup 4,5 i 6 prowadzona prze shihan Janusza Piórkowskiego.

W niedzielę rano odbył się ponad dwugodzinny egzamin kumite na dan i kyu. Po tym nastąpiła sesja fotograficzna i wręczenie 48 certyfikatów na dan. Miłym akcentem na pierwszym treningu była konsumpcja tortu z okazji 45 rocznicy Europejskiego Obozu Kyokushin. W tym roku obóz zakończył się z poślizgiem czasowym co wyniknęło z potrzeby przygotowania Paszportów Kyokushin celem wpisania stopni dan. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Kalendarze na 2019 rok i breloczki. Organizatorem corocznego Wschodnio-europejskiego letniego obozu kyokushin jest Polska Organizacja Kyokushinkai  kierowana przez shihan Andrzeja Drewniaka. Kolejny Wschodnio Europejski obóz planowany jest 18-21 lipca 2019.

                                         Treningi                   Egzamin                      Sayonara

        EXAM   

      Certyfikaty                  Grupy

     

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ KWU KAMCHYA, BUŁGARIA 2018  
18 lipca 2018

W dniach 1-8 lipca w Kamchya, Bulgaria odbył się Międzynarodowy Obóz KWU z udziałem rekordowej liczby ponad 1000 uczestników z 30 krajów. Polskę reprezentowało około 30 trenerów, sędziów i zawodników.

1 lipca o godz. 20.00 odbyło się w auli Hotelu Raduga oficjalne otwarcie Obozu KWU pod patronatem Prezesa Bułgarskiej Federacji Kyokushin shihan Ivo Kamenov. Wprowadzenia dokonali shihan Marin Mitev i shihan Nikolay Rachev. Jako pierwszy zabrał głos członek Zarządu KWU shihan Andrzej Drewniak, który w swoim wystąpieniu podkreślił nadrzędność idei zjednoczenia Kyokushin pod hasłem TIME TO BE UNITED oraz potrzebę realizacji swoich marzeń aby uczynić życie pełniejszym zgodnie z zasadami sosai Mas. Oyama. Następnie wystąpił Sekretarz KWU shihan Aleksandr Pichkunov oraz członek Zarządu KWU shihan Ramil Gabasov, który omówił program szkolenia sędziów.

2 lipca o godz. 7.00 na boisku treningowym shihan A. Drewniak dokonał otwarcia treningów w obecności wszystkich uczestników. Podkreślił, że jest to wyjątkowy obóz, gdzie jedni z najlepszych trenerów i zawodników mają okazję do wymiany doświadczeń i pogłębienia przyjaźni, korzystając jednocześnie ze wspanialej bułgarskiej przyrody, pięknej pogody i gościnności Organizatora.

3 lipca odbył się Międzynarodowy Turniej Młodzieży Varna Cup 2018 z udziałem ponad 200 zawodników z 20 krajów, połączony z programem 3 dniowego szkolenia sędziów KWU. Otwarcia turnieju dokonał shihan A. Drewniak, który podkreślił potrzebę przestrzegania Przepisów Walki Kyokushin oraz 7 zasad  zawartych w Przysiędze Dojo. Sędzią głównym był shihan R. Gabasov. W turnieju uczestniczyło około dziesięciu polskich zawodników. Puchary wręczali przedstawiciele Bułgarskiej Federacji Kyokushin oraz shihan A. Drewniak.

4 lipca odbył się Międzynarodowy Turniej WFKO według przepisów Profesjonalnego Kyokushin. Otwarcia turnieju dokonał Prezes Federacji shihan Aleksander Taniushkin. Pasy wręczali przedstawiciele Federacji oraz shihan A. Taniushkin.

5 lipca włączyli się do treningów lider IFK shihan David Pickhall z Wielkiej Brytanii oraz Prezes Kyokushin-Kan shihan Hatsuo Royama oraz shihan Akio Koyama - obaj z Japonii.

6 lipca odbyły się egzaminy BKKF na kyu i dan.

7 Lipca odbyła się sesja fotograficzna z udziałem wielu fotografów oraz drona, zakończona mini treningiem czarnych pasów w morzu. Następnie odbyło sie Oficjalne Zebranie Zarządu KWU, któremu przewodniczył Sekretarz shihan A. Pichkunov, uczestniczyli członkowie Zarzadu: shihan I. Kamenov, shihan D. Pickhal, shihan H. Royama, Shihan A. Drewniak, shihan R. Gabasov i shihan A. Koyama. Wieczorem odbyła się Sayonara w Restauracji Rapongi z udziałem ponad stu branch chief i sędziów ze wszystkich krajów, biorących udział w Obozie. Wszystkie koszty udziału w obozie pokryła Bułgarska Federacja Kyokushin.

Galerie--- kliknij na zdjęcie poniżej

     

     

SEMINARIUM KN KRAKÓW 16 CZERWCA 2018  
8 czerwca 2018

16 czerwca 2018 w Sali Sportów Walki YMCA w Krakowie odbyło się Seminarium dla kadry narodowej przygotowującej się do Mistrzostw Europy w Kaliningradzie oraz MŚ w Astanie w którym uczestniczyło 62 zawodników, instruktorów i sędziów. Treningi prowadzili shihan Andrzej Drewniak, Krajowy Reprezentant Rosji shihan Sergey Soldatow, shihan Robert Wajgelt i sensei Bogdan Świątkowski, którym pomagali shihan Robert Kopciowski i shihan Janusz Piórkowski.

Pierwszy godzinny trening połączony z dynamiczną rozgrzewką prowadzili shihan S. Soldatov. Druga część treningu poświęconą kontratakom  prowadził shihan A. Drewniak a trzecia część poświęconą kombinacjom w parach prowadził shihan R.Wajgelt. W godzinach 15-16 odbyła się w Sali Kominkowej Narada z udziałem 32 Kierowników Ośrodków poświęcona przygotowaniom szkoleniowym i organizacyjnym do ME Kalningrad 2018. Shihan S. Sołdatow zapoznał zebranych ze stanem przygotowań do ME. Poruszono sprawę wiz elektronicznych funkcjonujacych z okazji MŚ piłki nożnej w Rosji oraz organizacji zbiorowego wyjazdu 70 osobowym autobusem z Sieradza.

Drugi trening poświęcony kombinacjom do walki i pracy na sprzęcie przeprowadził w godz. 16-17 sensei B. Świątkowski a godzinne kumite prowadził shihan A. Drewniak w asyście obecnych shihan. Równolegle sensei B. Światkowski prowadził w Sali Lustrzanej godzinny trening zaawansowanych kata.

Reasumując program w zakresie szkolenia, organizacji i sędziowania został wykonany w całości. Szkolenie kadry narodowej będzie kontynuowane na 45. Wschodnio Europejskim Letnim Obozie na AWF Kraków. Zapraszamy.

GALERIA

XXXII MISTRZOSTWA EUROPY KWF ODBĘDĄ SIĘ W KALININGRADZIE, 21-22.09.2018  
11 marca 2018

Zarząd Europejskiej Federacji Kyokushin informuje, że XXXII Mistrzostwa Europy KWF odbędą się w dniach 21-22 września 2018 w Kaliningradzie, Rosja. Prosimy o przygotowanie zawodników. Planujemy grupowy przejazd autobusem na wzór wyjazdu na ME do Papendal.

 

Numbers of categories 

Bulletin 

RULES FOR SENIOR KUMITE (JANUARY 2018) 

RULES FOR CHILDREN AND JUNIOR KUMITE (UPDATED JANUARY 2018) 

RULES FOR KATA (UPDATED JANUARY 2018) 

80 URODZINY HONOROWEGO PREZYDENTA KWF SHIHAN LOEK HOLLANDRA  
20 maja 2018

Dzisiaj w południe Holenderska Organizacja Kyokushinkai celebrowała 80 te urodziny lidera Holenderskiego i Światowego Kyokushin shihan Loek Hollander w formie treningu około 100 karateka pod kierunkiem shihan Eghbert Thomas i shihan Jan Vleesenbeek  w parku naprzeciwko domu solenizanta. Wśród nich byli znani shihan tworzący Zarząd Holenderskiego Kyokushin oraz goście z innych organizacji jak shihan Peter Voogt, shihan Fernando Alonso i inni. Następnie jeden z sempai przeprawił się w karategi przez rzekę z ramą ze zdjęciem i wręczył ją shihan Hollander.

Wcześniej Prezydent KWF Antonio Pinero, Wice Prezydent Hristo Traikov, Sekretarz Generalny Andrzej Drewniak i Skarbnik Lars Hogquist złożyli  telefonicznie życzenia wielu lat zdrowia i szczęścia oraz przesłali emaile. Wiemy, że w imieniu Rosyjskiej Federacji Kyokushin przesłał życznia shihan Sergey Soldatov, a w imieniu Kyokushin World Union Sekretarz Generalny Alexander Pichkunov i Sergey Suvorov. 

17.05.2018  VIII TURNIEJ O PUCHAR SOLNY W WIELICZCE 12 MAJA 2018  
15.04.2018  V AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN KRAKÓW 12 MAJA 2018  
07.05.2018  XI OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR BURMISTRZA KOŻUCHOWA  


[INDEKS AKTUALNOŚCI]© 1997-2020 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai