· Piątek, 20 Wrzesień 2019 ·

Strona główna

::: OGŁOSZENIA :::

ZGRUPOWANIE KWF - ODWOŁANE  
9 września 2019

Informujemy iż zgrupowanie kadry KWF mające się odbyć 26-29 września jest odwołane.

 

 

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIERADZA 5.10.2019 R  
2 września 2019

Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w Międzynarodowym Pucharze Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin. Prosimy zarejestrować się na platformie: sieradz.org.pl/karatebaza do 28 września 2019 do godz. 24.00 

KOMUNIKAT

15. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, ŚWINOUJŚCIE 21-22 WRZEŚNIA 2019  
30 sierpnia 2019
KURS INSTRUKTORÓW SPORTU - 22-29 WRZEŚNIA, LUBLIN  
27 sierpnia 2019

Informacja Dla Klubów członkowskich Polskiego Związku Karate 

Informujemy, iż zgodnie z Kalendarzem imprez PZK w dniach 22-29 września 2019 w Lublinie odbędzie się Kurs instruktorów sportu karate. Szczegółowe informacje i Deklaracja w załączeniu. Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym. Termin zgłoszenia mija 12 września 2019. Ukończenie kursu daje możliwość otrzymania licencji instruktora sportu karate wydawanej przez PZK. 

 

Informacja 

Deklaracja

33. MISTRZOSTWA EUROPY, VILLA DO CONDE, PORTUGALIA  
21 sierpnia 2019
ZAPROSZENIE
 Portugalska Federacja Kyokushin we współpracy z Europejską Federacją Kyokushin i Światową Federacją Kyokushin ma zaszczyt zaprosić Twoją drużynę narodową do wzięcia udziału w 33. edycji. Mistrzostwa Europy Kyokushin. Zawody odbędą się w kategoriach wagowych kumite dla mężczyzn, kobiet, dzieci i juniorów. Kata dla dorosłych, dzieci i juniorów. Wydarzenie odbędzie się w Vila do Conde (Porto Portugalia) w dniach 24-27 października 2019 r. W pawilonie sportowym Vila do Conde.
MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN OPEN SENIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH, SZCZECIN, 12 X 2019  
24 czerwca 2019

 

 

KOMUNIKAT

DLACZEGO DYSCYPLINA KARATE WYPADŁA Z GRY JESZCZE PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY 2020?  
25 marca 2019

W 2016 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC) zatwierdził obecność Światowej Federacji

Karate (WKF) podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio 2020 i zezwolił na zorganizowanie

rywalizacji w kata i kumite, umożliwiając w ten sposób uczestnictwo w olimpiadzie zawodnikom WKF

z całego świata. To była świetna wiadomość dla wszystkich członków WKF na całym świecie. Zgodę

zawdzięczano przekonującej argumentacji przedstawionej przez Takashiego Sasagawę (prezesa

Japońskiej Federacji Karate - przyp. tłum.) organizatorom igrzysk w Tokio, czego nie udało się

osiągnąć podczas trzech wcześniejszych prób WKF, mających na celu włączenie karate do programu

letniej olimpiady.

18 września 2015 roku japońskie władze sportowe przedstawiły IOC listę pięciu proponowanych

dyscyplin sportowych. Krótka lista obejmowała: karate, surfing, skateboarding, wspinaczkę sportową

i baseball-softball. Podobne oczekiwania dotyczyły włączenia WKF do programu igrzysk olimpijskich

w Paryżu w 2024 roku. Niestety, jednakże, prezes WKF Antonio Espinos wystosował przedwczesny e-

mail, w którym stwierdził, że karate nie zostanie objęte programem letnich igrzysk olimpijskich w

2024 roku. Wiadomość zaszokowała wszystkie organizacje zrzeszone w WKF.

W tym artykule przedstawione są przyczyny, dla których WKF ponosiło kolejne porażki w procesie

uzyskaniem zgody na udział w igrzyskach olimpijskich. Jednak aby to zrobić właściwie, trzeba

najpierw zrozumieć cele i wartości, którymi kierują się igrzyska olimpijskie.

Głównym celem olimpizmu jest połączenie sportu z kulturą i edukacją oraz poszanowanie

uniwersalnych podstawowych zasad etycznych. Te zasady, które leżą u podstaw olimpizmu, obejmują

brak dyskryminacji, demokrację (tj. prawo wyboru wolnego od jakichkolwiek wpływów z zewnątrz)

oraz dobre ład organizacyjny. Zgodnie z tymi zasadami, uprawianie sportu jest prawem człowieka:

każda osoba musi mieć możliwość uprawiania sportu, bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Ponadto

sport musi być uprawiany w duchu przyjaźni, która wymaga wzajemnego zrozumienia, solidarności i

stosowania zasad fair play.

Te podstawowe zasady olimpizmu (zawarte w Karcie Olimpijskiej) mogą mieć silny wpływ na

przyjęcie WKF do programu igrzysk olimpijskich.

Jeśli WKF chce zostać zatwierdzona przez IOC, jej struktura organizacyjna musi być dostosowana do

zasad olimpizmu.

Jednakże art. 6 ust. 3 Statutu WKF zabrania wszystkim federacjom narodowym WKF współpracy i/lub

uczestnictwa w imprezach niezgodnych z zasadami obowiązującymi podczas zawodów WKF. Ponadto

w myśl art. 8 ust. 2 zabrania się pojedynczym zawodnikom uczestniczenia w otwartych zawodach

karate, które nie są zgodne z przepisami WKF.7

Większość federacji krajowych, zrzeszonych w WKF, z wyjątkiem tych z siedzibą we Włoszech,

Singapurze, Iranie, Grecji i Chinach (które faktycznie zakwestionowały statut WKF w 2014 roku) była

nieświadoma, iż tak naprawdę głosowali za statutem, który ogranicza ich działania na poziomie

krajowym i międzynarodowym.

Artykuły 6 ust. 3 i 8 ust. 2 Statutu WKF naruszają ducha przyjaźni podkreślanego przez olimpizm, gdyż

zabraniają współpracy z organizacjami spoza WKF. Ponieważ IOC wyraził zgodę na udział WKF w

letnich igrzyskach w 2020 roku, zdaniem niektórych oznacza to dyskryminację między federacjami i

organizacjami. To właśnie przyczyniło się do rozłamu w społeczności karate. Przede wszystkim mowa

tutaj o dwóch przeciwnych grupach – „nie-olimpijskim” karate i tym zrzeszonym przez WKF.

Wielu analityków obwinia IOC właśnie za zatwierdzenie WKF, sugerując przy tym, że WKF otrzyma

nadmierną ilość wpływów i władzy. Uważają, że IOC musi zacząć zmieniać swoją politykę i

reformować federacje sportowe. Rzeczywiście dowody wskazują, że IOC niedawno wszczął

dochodzenia w sprawie Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (AIBA) i Międzynarodowej

Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) w związku z niewłaściwym zarządzaniem i podejrzeniami o

korupcję.

Jedną z podstawowych zasad olimpizmu jest zapewnienie, że wszystkie wybory są wolne od

jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Ponadto w federacjach musi obowiązywać dobry ład

organizacyjny.

Merytokracja, demokracja i transparentność to trzy główne elementy, które przyczyniają się do

rozwoju sportu. Przywódcy federacji sportowych powinni promować poczucie odpowiedzialności na

szczeblu krajowym i międzynarodowym w swoich organizacjach, a podczas wyborów szanować

anonimowość tych, którzy głosują.

Jednak w trakcie prezydentury Seppa Blattera w FIFA wybory przybrały raczej odmienny obrót i

wszyscy wiedzieli o korupcji, która przetaczała się przez FIFA. Niestety nie był to wyjątek. Podczas

zjazdów WKF zaobserwowano, że odkąd Antonio Espinos objął władzę w 1996 roku nikt nie

kwestionuje jego prezesury w WKF i Europejskiej Federacji Karate (EKF).

Kilka krajowych komitetów olimpijskich zgłosiło poważne zarzuty w siedzibie MKOl w Szwajcarii

dotyczące Espinosa, podejrzanego o udział w wyeliminowaniu stowarzyszonych federacji krajowych,

m.in. w takich krajach jak Irlandia, Filipiny, Polska, Indie i Rosja.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 Statutu WKF (ostatnio zatwierdzonego na zjeździe w Madrycie), prawo do

uznania, zawieszenia lub zatwierdzenia wycofania krajowych federacji lub stowarzyszeń znajduje się

w rękach komitetu wykonawczego WKF.

Właśnie to podważyło prawo do głosowania w federacjach narodowych, które nie są dostosowane do

olimpizmu. To z kolei stanowi przeszkodę dla realizacji zasad merytokracji, demokracji i przejrzystości

w rodzinie WKF.

 

Urok przyciągający sponsorów

 

Sponsorzy powinni otrzymywać pozytywny rozgłos dzięki sponsorowaniu karate w trakcie wydarzeń

organizowanych przez WKF.

W przyciąganiu sponsorów liczba widzów i przejrzystość zarządzania organizacją odgrywają ważną

rolę.

Niestety nie ma oficjalnych informacji dotyczących sprzedaży biletów na imprezach WKF, ani nie ma

nagrań telewizyjnych. Wydaje się prawdopodobne, że większość miejsc na obiektach sportowych jest

zajęta przez uczestników po zakończeniu występów i opuszczeniu tatami.

Według analiz ekspertów, zarówno wydarzenia Kyokushin, jak i Shotokan przyciągają w Japonii

większe liczby widzów na halach. Uproszczone zasady (pełny kontakt) sprawiły, że te turnieje są

bardziej ekscytujące i niezapomniane, niż turnieje odbywające się zgodnie z zasadami WKF. W

konsekwencji niezdolność komitetu technicznego WKF do opracowania atrakcyjnego modelu

zawodów utrudnia tej organizacji przyciągnięcie większych sponsorów, co stanowi niezbędny

element mający niebagatelny wpływ na decyzję IOC.

Nie zapominajmy, że WKF jest jedynym uznanym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski organem

zarządzającym w karate na całym świecie, który został sfinansowany przez krajowe komitety

olimpijskie, więc zainwestowano znaczne sumy pieniędzy w celu wynajęcia odpowiednich obiektów i

wsparcie członków tej organizacji, aby mogli uczestniczyć w mistrzostwach organizowanych przez

WKF.

Zespół redakcyjny SportsEmic – marzec 2019

Znalezione obrazy dla zapytania olimpiada 2020

08.03.2019  OŚWIADCZENIE MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI DOTYCZĄCE SPORTU KARATE. POLSKI ZWIĄZEK KARATE NADAL POSIADA STATUS JEDYNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W DYSCYPLINIE KARATE.  
20.02.2019  INFORMACJE NA TEMAT RELACJI PZK Z PUK  
12.02.2019  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  


[INDEKS OGŁOSZEŃ]

© 1997-2019 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai