· pi±tek, 20 wrzesień 2019 ·

Strona główna

::: STATYSTYKA :::

Wyniki zawodów

Kadra Narodowa   /   Polish National Team

Oficjalny wykaz 215 o¶rodków Kyokushin Karate w Polsce (wg stanu na dzień: 9 marca 2004)

Oficjalny wykaz stopni dan Kyokushin Karate w Polsce (wg stanu na dzień: 1 sierpnia 2008)

Wykaz stopni dan Kyokushin Karate Polaków przebywaj±cych na stałe za granic±

Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne dla dzieci i młodzików poniżej 14 roku życia© 1997-2019 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai