· poniedziałek, 25 czerwiec 2018 ·

Strona główna

Wieści ze Świata
XII Mas Oyama Memorial Cup Tokyo
::: AKTUALNOŚCI ::: Ciekawostki
Profil na Facebooku!


WALNY ZJAZD POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE  
7 marca 2018

7 kwietnia 2018 odbył się w Warszawie XI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Karate z udziałem 202 delegatów. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka, zastępcą Remigiusz Powroźnik a sekretarzem Jacek Czerniec.

Prezes Maciej Sokołowski złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2014-2018, obejmujace zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy oraz ekonomiczny, podkreślając zdobycie ponad 60 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym World Games Wrocław 2017 oraz wyszkolenie ponad 130 instruktorów i trenerów II i I klasy. Sprawozdanie KR złożył Wice Przewodniczący Jerzy Urban. Obserwatorem z ramienia MSiT był Radca prawny MS.

W dyskusji Wiceprezes W. Antoniak omówił sukcesy sportowe zawodników WKF i Shotokan oraz uczestnictwo PZK w programie badawczym Erasmus dotyczącym karate. Wiceprezes A. Drewniak omówił sukcesy sportowe zawodnikw Kyokushin i innych oraz realizowany od 2 lat program włączenia wszystkich klubów PZK do szkolenia i współzawodnictwa w przepisach WKF. Wskazał na ogromny potencjał klubów zrzeszonych w PZK, który daje nadzieję na poważne sukcesy sportowo-organizacyjne.

Delagaci 178 głosami za, 3 przeciw i 6 wstrzymujących się udzielili Zarządowi absolutorium a 199 głosami wybrali sensei Macieja Sokołowskiego na prezesa Zarządu PZK. Następnie średnio 170 glosami wybrali kolejno 10 członków Zarządu i 5 członków Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzili opracowane przez biegłego sądowego roczne Bilanse i zmiany w Statucie wymagane przez MSiT i WKF.

Program WZD została zrealizowany w całości.

Po zakończeniu WZD odbyło się zabranie nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

1. Sokołowski Maciej - prezes

2. Antoniak Wacław - wice prezes ds sportowych

3. Drewniak Andrzej - wice prezes ds szkoleniowych

4. Czerniec Jacek - sekretarz generalny

5. Powroźnik Remigiusz

6. Dadzibug Eugeniusz

7. Siebert Mariusz

8. Urbanczyk Edward

9. Pobłocki Piotr

10. Żendzian Jerzy Grzegorz

11. Bajkowski Dariusz

Komisja Rewizyjna:

1. Urban Jerzy - przewodniczący

2. Stolarczyk Witold - zastępca

3. Rusek Jerzy

4. Kozioł Adam

5. Minoga Krzysztof

Komisja Dyscyplinarna:

1. Andrzej Klujszo - przewodniczący

2. Jarosław Preis - zastępca

3. Ryszard Kulikowski

 

KWF GRANDPRIX TOKIO, 25 MARCA 2018  
22 marca 2018

25 marca 2018 w Hali Sport Arena w Tokio, Chiba odbył się międzynarodowy otwarty turniej KWF Grandprix z udziałem ponad 750 zawodników z 11 krajów walczących w 37 karegoriach juniorów i seniorów. Oficjalnego otwarcia i wręczenia nagród dokonali: w imieniu KWF Sekretarz Generalny Andrzej Drewniak i w imieniu KWU Sekretarz Generalny Alexandr Pichkunov. Sędzią głównym był shihan Masahiro Kaneko.

Polskę reprezentowali: shihan Andrzej Drewniak - reprezentant kraju, shihan Robert Wajgelt - trener, sensei Piotr Janczak - sędzia oraz zawodnicy: Dominik Janczak, Przemysław Maruszewski i Arkadiusz Sukiennik, który wywalczył brązowy medal. Tłumaczem był sensei Andrzej Zacharski.  Organizatorem była Japońska Organizacja KWF kierowana przez shihan Noriyuki Tanaka.

GALERIA

  

  

XXXVIII MISTRZOSTWA MAKROREGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO I MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW, LUBIN 24 MARCA 2018 ROKU  
24 marca 2018

24 marca 2018r. w Lubinie odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików z udziałem ponad 200 zawodników z 24 ośrodków Kyokushin. Przeprowadzono także konkurencje w przepisach Karate WKF. Ze względu na ograniczoną liczbę składów sędziowskich zawody rozegrano na dwóch matach. Mamy nadzieję iż w przyszłości w stosunku do klubów które nie dostosowują się do regulaminu Mistrzostw i nie wystawiają sędziego, wyciągnięte zostaną przez PZK odpowiednie konsekwencje.  Czas zawodów z tego powodu wydłuża się kosztem uczestników.                                                                            Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał Pan Krzysztof Kubów Poseł na Sejm RP Zagłębia Miedziowego. Mistrzostwa odbywały się w nowoczesnej hali RCS. Dla wszystkich uczestników udostępniony był bezpłatny bufet z kawą i ciastami. Sędzią głównym był shihan Edward Urbańczyk, a sędzią technicznym shihan Witold Stolarczyk. Mistrzostwa  były pokazane przez Regionalną TV. Organizatorem imprezy był Lubiński Klub Karate Kyokushin. Lubiński Klub Karate Kyokushin w klasyfikacji drużynowe zajął miejsce. Organizator bardzo dziękuje wszystkim sędziom za sprawne sędziowanie.  

WYNIKI MMD   WYNIKI MMM

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO KYOKUSHIN BIELSKO BIAŁA, 17 MARCA 2018  
18 lutego 2018

17 marca 2018 w Bielsku Biała w Hali Sportowej Widok odbyły sę iMistrzostwach Makroregionu Śląskiego Kyokushin z udziałem 136 zawodników reprezentujcych 25 ośrodkow Kyokushin. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta. Rozegrano także 4 kategorie otwarte w przepisach Karate WKF. Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak a sędzią technicznym shihan Andrzej Manecki. Walkii odbywały się na 2 matach. Wyniki mistrzostw znajdują się w załączniku. Organizatorem mistrzostw był Bielski Klub Kyokushin Karate kierowany przez sensei Sławomira Dubiel.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzikow odbęda się  24 maraca 2018 w Lubiniu.

WYNIKI

Galeria zdjęć w przygotowaniu.

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO I MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW KYOKUSHIN, KROSNO: 11.03.2018  
12 marca 2018

11 marca 2018r. w  Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików z udziałem 288 zawodników z 34 ośrodków Kyokushin. Przeprowadzono także konkurencje w przepisach Karate WKF. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Wiceprezydent Krosna Bronisław Baran, Przewodnicząca KS Rady M. Krosna Anna Dubiel, dyr. MOSiR Antoni Dębiec, Naczelnik Wydział KFIS Grzegorz Półchłopek, Insp. WKFiS Katarzyna Bienia.

Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak, a sędzią technicznym shihan Tadeusz Krygowski. Mistrzostwa były w całości transmitowane w internecie, ponadto zostały udzielone wywiady lokalnej TV, Radio i Prasie. Organizatorem imprezy, połączonej z 25 - leciem działalności, był Krośnieński Klub Karate Kyokushin, kierowany przez shihan Romana Woźniaka.

WYNIKI

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ZACHODNIEGO KYOKUSHIN ORAZ MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW, NOWA SÓL, 10 MARCA 2018 R.  
18 lutego 2018

10 marca 2018 w Hali sportowej MOSiR w w Nowej Soli odbyły się Mistrzostostwa  Makroregionu Zachodniego Kyokushin oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Rozegrano także konkurencje w Karate WKF. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Wojewoda Lubuski Robert Paluch. Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak a sędzią technicznym był shihan Jan Mazurkiewicz. Mistrzostwa były transmitowane live przez internet oraz zostały udzielone wywiady dla lokalnej TV i prasy. Impreza była połączone z 35 leciem Nowosolskiego Klub Kyokushin kierowanego przez sensei Waldemara Leśniewskiego.

WYNIKI MMM     WYNIKI MMZ   WYNIKI WKF

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU WSCHODNIEGO I MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW ZAMOŚĆ 3 MARCA 2018  
13 lutego 2018

3 marca 2018 w OSiR w Zamościu odbyły się z udziałem ponad 280 zawodników z 39 klubów Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwach Młodzików. Przeprowadzono także konkurencje Karate WKF. Otwarcia mistrzostw dokonał Prezydent Miasta Andrzej Wnuk. Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak a sędzią technicznym shihan Jacek Czerniec, który nadzorował losowanie i obsługę komputerową. Lokalna TV nakręciła wywiady oraz fragmenty walk. Organizatorem mistrzostw był Zamojski Klub Karate Kyokushin kierowany przez shihan Krzysztofa Policha.

Wyniki MMM     Wyniki MMW

Galeria zdjęć w przygotowaniu.

 

02.03.2018  ZEBRANIE ZARZĄDU EKF BARCELONA 2018  
20.02.2018  SEMINARIUM KWF GDYNIA 23-25 LUTEGO 2018  
16.11.2017  DRUGIE SEMINARIUM KN KRAKÓW 17 LUTEGO 2018  


[INDEKS AKTUALNOŚCI]© 1997-2018 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai