· czwartek, 2 grudzień 2021 ·

Strona główna

Wieści ze Świata
XII Mas Oyama Memorial Cup Tokyo
::: AKTUALNOŚCI ::: Ciekawostki
Profil na Facebooku!


SEMINARIUM KUMITE, LIPNO, 14-16 MAJA 2021  
31 maja 2021

W dniach 14-16 maja 2021 w nowo otwartej sali Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate odbyło się Seminarium kumite.
Każdy trening składał się z 3 części:  specjalistycznej rozgrzewki, wprowadzenia do kumite oraz zadaniowego kumite.
Seminarium odbyło się w przyjaznej atmosferze, momentami przy dźwiękach specjalnie przygotowanej japońskiej muzyki wprowadzającej w nastrój Orientu.
Organizatorzy serdecznie dziękują za przyjazd ekipom oraz pomoc w szkoleniu Sensei Januszowi Konieczko z Hamburga,
Sensei Sandrze Szulc z Leszna i Sensei Andrzejowi Czarneckiemu z Nowej Soli oraz zapraszają na kolejne seminarium.
Organizatorem seminarium był Lipnowski Klub KK kierowany przez Sensei Pawła Olszewskiego.

MM ZACHODNIEGO ORAZ W MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW, 20.03.21, PŁOTY  
25 lutego 2021

20 marca odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w nowoczesnej Hali Sportowej Rega Arena w Płotach w dwóch turach z udziałem ponad 230 zawodników reprezentujących 34 kluby Kyokushin.    Sędzią głównym był Andrzej Drewniak a sędzią technicznym Jan Mazurkiewicz. Dzięki sprawnej organiacji i dyscyplinie sędziów mistrzostwa zakończyły się o godzinie 19.00.

Organizatorem mistrzostw był LKS w Płotach prowadzony przez Prezesa Artura Zubrzyckiego i sensei Cezarego Banasiaka.

Wyniki 

 

7. ZGRUPOWANIE MAŁOPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KARATE, SKAŁA 24 KWIETNIA 2021  
28 kwietnia 2021

24 kwietnia 2021 roku w hali widowiskowo-sportowej w Skale odbyło się 7. Zgrupowanie Kumite Małopolskiego Okręgowego Związku Karate, którego gospodarzem był Klub Karate Skała. W seminarium brało udział około 80 karateka z małopolskich klubów z Biecza, Bibic, Bukowna, Krakowa, Limanowej, Myślenic, Nowego Sącza, Skawiny, Wieliczki, Zakopanego oraz z Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i Żor. Zgodnie z tradycją zgrupowanie przygotował i przeprowadził jego gospodarz, sensei Łukasz Sękiewicz. W pierwszej części bloku treningowego sensei Łukasz w ramach rozgrzewki przygotował dla uczestników zgrupowania szereg ciekawych ćwiczeń sprawnościowych i ogólnorozwojowych. Następnie małopolscy karatecy przystąpili do ćwiczeń w parach i doskonalenia umiejętności walki w formie różnorodnych kombinacji stosowanych w walce.
Zgrupowanie zostało zakończone godzinnym KUMITE - walkami w grupach wiekowych: 12-13 lat, 14-15 lat, 16-17 lat oraz +18 lat. 
Na zakończenie członkowie Zarządu MOZK w osobach shihan Roberta Kopciowskiego, shihan Andrzeja Drewniaka i shihan Andrzeja Krawontki pogratulowali i podziękowali gospodarzowi seminarium - sensei Łukaszowi Sękiewiczowi za organizację i ciekawie przeprowadzone seminarium, zaś wszystkim obecnym zawodnikom i trenerom pogratulowali wysokiego poziomu umiejętności oraz zaangażowania jakie wykazali podczas zgrupowania. Jak powiedział shihan Andrzej Drewniak udział w zgrupowaniach MOZK jest ważny z uwagi zbliżające się prestiżowe zawody sportowe, które w tym roku odbędą się w Polsce: we wrześniu Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin – Świnoujście 2021 oraz w listopadzie Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin – Kraków 2021, których organizatorem jest Małopolski Okręgowy Związek Karate.

Przed rozpoczęciem 7. Zgrupowania Kumite MOZK odbyło się zebranie Zarządu MOZK podczas, którego podjęto decyzję, że: 8. Zgrupowanie Kumite MOZK odbędzie się w czerwcu, a jego organizatorem i gospodarzem będzie Wielicki Klub Karate Kyokushinkai, którego prezesem jest sensei Krzysztof Kopciowski. 9. Zgrupowanie Kumite MOZK odbędzie się w pierwszej połowie września, a jego organizatorem i gospodarzem będzie Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin, kierowany przez shihan Andrzeja Krawontkę. Ponadto Zarząd Małopolskiego Okręgowego Związku Karate powołał Sekretarza Zarządu MOZK sensei Arkadiusza Sukiennika na Dyrektora Organizacyjnego Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin – Kraków 2021.

Po zakończeniu zgrupowania odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MOZK, którego przedmiotem było sprawozdanie finansowe z działalności MOZK za rok 2020 oraz jego zatwierdzenie przez Walne Zebranie. Ponadto zostały przegłosowane zmiany w Statucie MOZK związane z bieżącymi uregulowaniami prawnymi jak również dalszą działalnością dotyczącą organizacji Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin – Kraków 2021. Delegaci zaakceptowali sprawozdanie za rok 2020 oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi MOZK

27. ROCZNICA ŚMIERCI SOSAI MASUTATSU OYAMY  
26 kwietnia 2021
NOWE DOJO DLA LIPNOWSKIEGO KLUBU KYOKUSHIN KARATE.  
21 kwietnia 2021
Dzięki dużym staraniom kierownika ośrodka Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate sensei Pawła Olszewskiego 4 Dan, udało się w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lipna Panem Pawłem Banasikiem porozumieć w sprawie powstania nowego obiektu dla LKKK. W marcu 2021r klub rozpoczął zajęcia na nowym obiekcie, który został postawiony wg projektu przygotowanego przez sensei Pawła, tak aby obiekt był jak najbardziej funkcjonalny. Blisko 150 m2 liczy powierzchnia całego klubu. To ogromna radość posiadać własny obiekt który został oddany na wyłączność naszego klubu. W tym roku klub obchodzi 25 lat swojej działalności a odbiór nowego obiektu w samym centrum miasta jest zwieńczeniem 25 lat ciężkiej pracy.
POŁĄCZONE MM ŚLĄSKIEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ W MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW, 14.03.21, DĄBROWA GÓRNICZA.  
25 lutego 2021

14 marca 2021 odbyły się XXXXI MM Śląskiego i MMM w Hali Sportowo-Widowiskowej Centrum w Dąbrowie Górniczej,
z udziałem ponad 300 zawodników z blisko 50 klubów Górnego i Dolnego Śląska.W otwarciu mistrzostw i wręczaniu nagród uczestniczyli Prezydent Miasta, Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej i Prezes Śląskiego Związku Karate Edward Urbańczyk. Sędzią głównym był Andrzej Drewniak a sędzią technicznym Andrzej Manecki. Organizatorem zjednoczeniowych mistrzostw Śląska był Dąbrowski Klub Kyokushin kierowany przez sensei Artura Srokę.

KOMUNIKAT

 

MM POŁUDNIOWEGO KYOKUSHIN ORAZ W MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW, 13.03.21, BUKOWNO.  
25 lutego 2021

13 marca 2021 odbyły się  MM Południowego i MMM w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR w Bukownie z udziałem około 300 zawodników z ponad 40 klubów Małopolski, województwa Świętokrzyskiego oraz Podkarpacia. W otwarciu mistrzostw uczestniczył zastępca burmistrza Miasta Bukowno oraz viceprezes Polskiego Związku Karate shihan Andrzej Drewniak (9.dan) który był zarazem sędzią głównym zawodów (Saiko Shinpan-Cho). Funkcję sędziego technicznego (Shinpan-Cho) pełnił shihan Roman Woźniak (5.dan) z Krosna. Organizatorem mistrzostw był Klub Karate Kyokushin w Bukownie kierowany przez sensei Sławomira Rudawskiego (4.dan) który odznaczył 9 osób honorowym certyfikatem za zasługi dla rozwoju karate na Ziemi Olkuskiej. 

KOMUNIKAT

 

05.03.2021  ZGRUPOWANIE KADRY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, SWINOUJŚCIE, 6-7 MARCA 2021  
27.02.2021  SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KARATE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 21 LUTY 2021  
19.02.2021  PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI SHIHAN LOEKA HOLLANDERA  


[INDEKS AKTUALNOŚCI]© 1997-2021 Polska Oraganizacja Kyokushin Karate kyokushin, europe, kyokushinkai